top of page

בדיקת התכנות לעסק חדש

נתונים סטטיסטים מראים שעסקים רבים, המוקמים מדי שנה, נידונים לכישלון במהלך השנתיים הראשונות לקיומם. למה זה קורה?

בדיקה שבדיעבד של העסקים הללו, מראה כי הסיבה העיקרית לכישלונם היא העובדה שהם קמו על בסיס רעיונות שהיו לא כדאיים מבחינה כלכלית ועסקית או שלא היו ישימים כלל או שהדרך בא הקימו את המיזם לא הייתה נכונה.

בבדיקת התכנות לעסק חדש אנו בודקים בצורה מעמיקה האם העסק המתוכנן הוא אכן בעל פוטנציאל עסקי רווחי וכדאי ובכך מונעים ממך להשקיע זמן ומשאבים במיזם, שסיכויי ההצלחה שלו קלושים מראש. בדרך זו יגדלו סיכוייך להגיע להצלחה עסקית.

בדיקת התכנות לעסק חדש מקיפה תבחן  את כל ההיבטים המתוכננים של העסק – דרכי המימון שלו, השוק בו הוא מתכוון לפעול, מודל התמחור וייצור ההכנסות שלו, העלויות הכרוכות בהפעלתו, המתחרים הפעילים בזירה, מיקומו של העסק וכן הלאה. כל אחד מן הגורמים הללו הוא קריטי לעסק ויכול להכריע האם העסק יהפוך להצלחה או כישלון.

בדיקת התכנות לעסק חדש
bottom of page