top of page

ייעוץ כלכלי

ייעוץ כלכלי מיועד לעסקים בהם קיימת תחושה של חוסר מיצוי הפוטנציאל הכלכלי, כאשר שורת הרווח נמוכה מהרצוי והצפוי. כמו כן, הוא מיועד לבעלי העסקים המרגישים שאינם מצליחים להשתלט על הניהול הכלכלי, אם כתוצאה מחוסר הבנה מספקת, חוסר בזמן או חוסר כלים מקצועיים.  

ייעוץ כלכלי מיועד לעסקים שעוברים תקופות של ירידה במחזורים ואפילו משברים, וחייבים ליווי מקצועי לצורך התייצבות ומעבר לרווחיות. 

יועץ כלכלי הוא דמות חשובה עבור יזמים המעוניינים להקים עסק חדש, לצורך בחינת הכדאיות הכלכלית של המיזם ותכנון נכון וריאלי שלו. כדאי לפנות אל יועץ כלכלי אחת לתקופת מה על מנת לייעל ולחסוך בהתנהלות העסק, כדי לקבל תמונה ברורה ומקיפה של הפן הכלכלי, ולשמור אותו על הדרך הנכונה.

היתרונות של התייעצות עם יועץ כלכלי

בעל עסק יודע כי ניהולו כרוך בהמון מטלות, לחצים ואילוצים, שלא  תמיד מותירים זמן לעיסוק ראוי והולם של הצד הכלכלי. כך נוצרת עם הזמן "הזנחה " של הניהול הפיננסי / כלכלי כאשר בעל העסק אינו יודע בדיוק היכן הוא עומד מבחינה פיננסית, אינו מבין את התחייבויותיו הכלכליות וגם אינו מבצע את הצעדים הנדרשים לשיפור המצב בהתאמה. 

אצל בעלי עסקים רבים הניהול הפיננסי נדחק אחורה מפני שאינם בקיאים מספיק במושגים הכלכליים ולא מבינים את הפירוש שלהם. לפעמים  נוטים בעלי העסקים להסתמך על רואה החשבון, הגם שהדוחות שלו לא תמיד ברורים או בכלל רלוונטיים למצב הנוכחי, ואינם כוללים את כל ההתחייבויות הכספיות. ועם כל הכבוד לרואה החשבון, תפקידו אינו להעלות את העסק על התנהלות פיננסית נכונה. כך נוצר מצב של התנהלות כלכלית חסרה ולקויה, המלווה ברווחיות נמוכה מהאפשרית וכמובן ברוב המקים גורמת להפסדים ומכאן המשבר מחכה ממש בפינה.

ישנה חשיבות גדולה להתייעצות עם יועץ כלכלי. הוא צריך להסביר בצורה ברורה ומובנת לבעל העסק את מצבו הכלכלי, להצביע על הבעיות הקיימות ומקורותיהן, ולהציע את הדרכים לתיקון באופן ומקצועי רהוט ופשוט. היועץ יכול להמשיך ללוות את בעל העסק כל עוד הדבר נדרש.

 

ייעוץ וליווי כלכלי אפקטיבי על ידי חברת YouSave  יאפשר לכם למפות את האזורים בהם הניהול הכלכלי טעון שיפור, ולאחר מכן יצירת תכנית כלכלית אפקטיבית לגישור הפער הקיים ויצירת תכנית כלכלית רווחית לעתיד.

ייעוץ כלכלי לעסקים
bottom of page